Vrijwaring

 

Wij doen ons best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten, of als de informatie is ingehaald door de actualiteit. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons bovendien het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor sommige van deze links (niet alle links) krijgen wij een vergoeding als u een product aanschaft of contact informatie geeft. Dit betekent overigens niet dat we deze partijen voorrang geven in onze beoordeling. Wij proberen zoveel mogelijk onpartijdig te zijn en informatie zo goed mogelijk te bieden.